top of page

Akadálymentes lakáspályázat

Tájékoztatás: ennek a pályázatnak a határideje lejárt. Az aktuális pályázatokat a Lakáspályázat fülre kattintva tekintheti meg.

Ez a pályázat azoknak a lakással nem rendelkező jelentkezőknek szól, akik legalább egy éves állandó bejelentett lakcímmel, vagy legalább egy éves tartózkodási hellyel rendelkeznek Józsefvárosban, és mozgáskorlátozottak vagy mozgáskorlátozott személlyel költöznének együtt a megpályázott lakásba.

Benyújtási határidő: 2023. december 8.

Ismerje meg a megpályázható lakásokat!

Ki pályázhat?

FONTOS!

Ezen a pályázaton kizárólag mozgásszervi fogyatékos, illetve súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy a vele együtt költöző közeli hozzátartozója pályázhat, aki a fenti személy ápolására, gondozására tekintettel ápolási díjra vagy gyermekek otthon gondozási díjára jogosult.

Ezt a pályázatot az adhatja be, aki:

Legalább egy éve Józsefvárosban él.
(állandó bejelentett lakcím vagy bejelentett tartózkodási hely)

Nem szükséges a legalább egy éves állandó bejelentett lakcím vagy tartózkodási hely megléte azon pályázó esetében, akinek 5 évnél hosszabb idejű lakcímbejelentése van a Józsefvárosban, de a jelenlegi lakcíme egy éven belül keletkezett, és az előző lakcím megszűnése és a jelenlegi lakcím keletkezése között a megszakítás nem haladja meg a 45 napot

Sem ő, sem a vele együtt költöző nem önkormányzati lakás bérlője.

KIVÉVE: ha a megkötendő bérleti szerződés aláírásáig a jelenleg fennálló lakásbérleti jogviszonyát megszünteti.

ÉS_edited.png

Mozgásszervi fogyatékos, illetve súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy a vele együtt költöző közeli hozzátartozója, aki a fenti személy ápolására, gondozására tekintettel ápolási díjra vagy gyermekek otthon gondozási díjára jogosult.

 • aki mozgásszervi fogyatékosnak minősül, és erre tekintettel fogyatékossági támogatásban részesül;

 • akinek mozgásszervi fogyatékossága a 18. életévének betöltése előtt is fennállt, és emiatt magasabb összegű családi pótlékra jogosult;

 • aki a 18. életévét még nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet  1. mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz (ebben az esetben a törvényes képviselő lehet a pályázó).

Az együttköltözők száma

​Nem haladhatja meg a Lakások adatlapján megadott számot.

ÉS_edited.png

Sem ő, sem a vele együtt költöző nem rendelkezik:

 • lakás tulajdonjogával

 • vagy haszonélvezeti jogával.

KIVÉVE: ha az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének, valamint más vele együtt költöző családtagjának

 • a tulajdonában lévő lakása lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte, vagy engedélyezte, vagy

 • a lakás öröklés, vagy ajándékozás jogcímén haszonélvezettel terhelten került a tulajdonába és a haszonélvező bent lakik.

ÉS_edited.png
ÉS_edited.png

Ki nem pályázhat?

Nem pályázhat, aki:

Saját maga vagy a vele együtt költöző rendelkezik:

 • lakás tulajdonjogával

 • vagy haszonélvezeti jogával,

 • önkormányzati lakás bérlője, kivéve, ha a megkötendő bérleti szerződés aláírásáig a jelenleg fennálló lakásbérleti jogviszonyát megszünteti,

Önkormányzati lakásban jogtalanul befogadott személy vagy jogcím nélküli lakáshasználó.

VAGY.png

5 éven belül

 • megszüntette önkormányzati bérleti jogviszonyát térítés ellenében,

 • vagy magánforgalomban elcserélte kisebb szobaszűmú vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra,

 • az önkormányzattól vásárolt lakását eladta,

 • akinek a bérbeadó 5 éven belül felmondta önkormányzati bérleti szerződését.

3 éven belül

 • az önkormányzat tulajdonában álló lakásba önkényesen beköltözött,

 • visszaélt önkormányzati bérleti jogviszonyával és ezt jogerős bírósági ítélet mondta ki.

1 éven belül

 • felmondta önkormányzati bérleti szerződését,

 • jogtalan előnyszerzés céljából a háztartás összetételére, szociális, jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozóan valótlan adatot közölt​,

 • pályázott és pályázatát visszavonta, vagy a bérleti szerződést nem kötötte meg a nyertes pályázást követően.

VAGY.png
VAGY.png
VAGY.png

Aki egy másik pályázó jelentkezésében erre a pályázatra, vagy az ezzel egyidőben meghirdetett pályázatban együtt költöző személyként van megjelölve.

Nem mozgásszervi fogyatékos, illetve súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy annak ápolását, gondozását ellátó, együtt költöző közeli hozzátartozója.

VAGY.png

Akinek önkormányzati tulajdonú lakásbérleménye után bérleti díj, lakbér vagy használati díj, külön szolgáltatási díj, a közüzemi szolgáltató felé a lakásra fennálló díjhátraléka van.

VAGY.png
VAGY.png

FONTOS!

A pályázó jelen pályázati adatlap benyújtásával egyben arról is nyilatkozik, hogy a megjelölt lakások közül bármelyiket elfogadja, ezért kérjük, csak olyan lakásokat jelöljön meg, amelyek az Ön számára elfogadhatók.

FONTOS!

Az itt meghirdetésre kerülő 5 akadálymentes lakás közül egy pályázó legfeljebb összesen 2 lakás bérbevételére nyújthat be pályázatot.

FONTOS!

A lakások akadálymentesítetten és a nyertes pályázó állapota által indokolt, előzetesen egyeztetett szerelvényezéssel (szaniterek magassága, kapaszkodók, ajtónyitás iránya) kerülnek átadásra.

Szempontok

A pályázat elbírálása során több szempontot is figyelembe veszünk. Így előnyben részesülnek azok, akik régebben élnek a kerületben; figyelembe vesszük a jelenleg együtt lakó személyek és családok számát, a jelenlegi lakás nagyságát; hogy biztonságos vagy veszélyeztetett-e a lakhatása a pályázónak; milyen komfortfokozatú körülmények között él most; hányan terveznek együtt költözni; köztük hányan lesznek eltartottak, van-e a költözők között beteg vagy fogyatékkal élő; korábbi vagy jelenlegi állami gondozott, gyermekét egyedül nevelő; illetve a költözők gazdasági helyzetét, korábbi pályázaton való részvételét is figyelembe vesszük.

Józsefváros területén jelenleg is életvitelszerűen él és állandó bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik:

2-5 éve

1 pont

6-11 éve

2 pont

11 év fölött

4 pont

A jelenleg együtt lakó személyek száma (a pályázót is beleszámítva):

5 vagy több személy

5 pont

4 személy

4 pont

3 szeméy

3 pont

2 személy

2 pont

1 személy

1 pont

Jelenleg együtt lakó családok száma:

3 vagy több család

3 pont

2 család

2 pont

1 család

1 pont

Az együtt költöző családrész számára nincs külön lakóhelyiség (másokkal együtt osztoznak egy szobán)

3 pont

A jelenlegi lakóterület nagysága:

12 m2 / fő alatt

5 pont

13-15 m2/ fő

4 pont

16 m2 / fő

3 pont

26-35 m2/fő

2 pont

36-45 m2 /fő

1 pont

46 m2 / fő fölött

0 pont

Amennyiben a lakás akadálymentesen nem közelíthető meg, a mozgáskorlátozott személy csak segítséggel tudja elhagyni, vagy oda visszatérni

3 pont

A jelenlegi lakáshasználat jogcíme:

Nem saját rendelkezésű helyiség vagy lakás (hajléktalan, ágybérlő, szociális intézményben lakik, intézménytől bérelt krízislakás, szolgálati lakás)

6 pont

Ideiglenes lakhatás (pályázó magántulajdonostól bérel lakást-, szobát-, albérletet)

8 pont

Pályázó családtag, szívességi lakáshasználó

4 pont

A pályázó lakhatása veszélyeztetett (magántulajdonostól bérelt lakás bérleti szerződését felmondták, lakástulajdona végrehajtási árverés útján értékesitésre került, elveszítette - szívességi lakáshasználó esetében is.)

5 pont

A jelenlegi lakás komfortfokozata:

Nem lakás, szükséglakás

7 pont

Komfort nélküli (nincs wc és fürdő)

6 pont

Félkomfortos (nincs wc)

5 pont

Félkomfortos (nincs fürdő)

3 pont

Komfortos

2 pont

Összkomfortos

1 pont

Ezekre a dátumokra kell figyelni

nov. 2.

pályázás kezdete

nov. 7.

tanácsadó fórum

 

dec. 8.

pályázat benyújtása

 

márc. 10.

eredményhirdetés

Mit kell beadni a pályázathoz?

A pályázat leadásának megvannak a maga szabályai, amik megismerésében és a pályázat összeállításában is segítünk. Készítettünk egy összefoglalót arról, hogy a pályázat beadásához mit kell kitölteni, és a szükséges csatolmányokat honnan lehet beszerezni. Amennyiben a pályázat kitöltéséhez segítsége van szüksége, személyesen is várjuk Önt tanácsadó fórumunkon november 7-én 18 órától a Kesztyűgyárban (Mátyás tér 15.), vagy  a JSZSZGYK Lakhatási csoportjánál ügyfélfogadási időben, valamint időpontfoglalás után a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján minden csütörtökön és pénteken.

A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap és mellékletei) letölthető online, és a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján ügyfélfogadási időben is átvehető.
Cím: Budapest VIII., Baross u. 66-68.
Ügyfélfogadás rendje:
hétfőn: 08:00-18:00 óráig

kedden: 08:00-16:00 óriág
szerdán: 08:00-16.30 óráig

csütörtökön: 08:00-16:00 óráig
pénteken: 08:00-13:30 óráig

A lakáspályázat leadása

A pályázat személyesen vagy meghatalmazott útján, zárt jelöletlen borítékban nyújtható be; kizárólag hagyományos úton, papír alapon. A benyújtás alkalmával az átadás tényét egy átvételi elismervény igazolja. Kérjük, őrizze meg az átvételi elismervényt. A benyújtás helye a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája: Budapest, VIII. kerület, Baross u. 66-68.

A pályázat benyújtásának határideje:    2023. december 8. péntek 13 óra

Hiánypótlásra nincs lehetőség! A nem teljeskörű dokumentációval benyújtott pályázat érvénytelen.

Telefon: +36 1/459-2100 (Központ) vagy +36 80/277-256 (Zöld szám)

A pályázat leadható:

hétfőn: 08:00-18:00 óráig

kedden: 08:00-16:00 óráig

szerdán: 08:00-16:30 óráig

csütörtökön: 08:00-16:00 óráig

pénteken: 08:00-13:30 óráig

Pályázati űrlap letöltése vagy személyes átvétele
Szükséges csatolmányok beszerzése
Pályázati anyag összeállítása (űrlap & csatolmányok)
Nyomtatás,
aláírás
Leadás személyesen a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján

Lakáspályázati tanácsadó fórum novemberben

Hol? Kesztyűgyár Közösségi Ház, Mátyás tér 15. 

Mikor? 2023. november 7. kedd, 18:00-19:30

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján sajnos sok érvénytelen pályázat érkezik be az önkormányzathoz, ezért az önkormányzat lehetőségeket teremt a leendő pályázóknak, ahol segítséget, tanácsot kaphatnak a pályázatok kitöltésében. Jöjjön el Ön is a lakáspályázati tanácsadó fórumra!

 

Ha segítségre van szüksége: 

 • a lakáspályázati folyamat megértésében,

 • a fontos határidők megismerésében,

 • a jelentkezési lap kitöltésében,

 • a szükséges mellékletek beszerzésének megismerésében,

 • egyéni kérdések megválaszolásában,

 

a Józsefvárosi Önkormányzat munkatársai várják Önt lakáspályázati tanácsadó fórumunkon! 

Ha nincs lehetősége eljönni a tanácsadó fórumra, segítséget kérhet a JSZSZGYK Lakhatási csoportjánál ügyfélfogadási időben, valamint időpontfoglalás után a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján minden csütörtökön és pénteken. Időpontot foglalhat a Zöldszámon, a Hivatal központi számán vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

tel: +36 1/459-2100 (Központ) vagy  +36 80/277-256 (Zöld szám)

 

További információ: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Iroda

email: vagyongazdalkodas@jozsefvaros.hu

tel: +36 1/459-2251

Kérdése van? Forduljon hozzánk!

Segítséget kérhet a JSZSZGYK Lakhatási csoportjánál ügyfélfogadási időben, valamint időpontfoglalás után a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján minden csütörtökön és pénteken. Időpontot foglalhat a Zöldszámon, a Hivatal központi számán vagy ügyfélfogadási időben személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

tel: +36 1/459-2100 (Központ) vagy  +36 80/277-256 (Zöld szám)


További információ: Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Kerületgazdálkodási Ügyosztály, Vagyongazdálkodási Iroda
email: vagyongazdalkodas@jozsefvaros.hu
tel: +36 1/459-2251

 • Lakásra van szükségem. Hogyan tud segíteni az önkormányzat?
  Az Önkormányzat rendszeres időközönként ír ki lakáspályázatokat.
 • Többet szeretnék tudni a Józsefvárosi Lakásügynökségről. Hol találok információt?
  A Józsefvárosi Lakásügynökségről a lakasugynokseg.jozsefvaros.hu oldalon talál több információt.
 • Civil szervezet vagyok és lakhatási témában szeretnék együttműködni a Józsefvárosi Önkormányzattal. Hova forduljak?
  Yes. To add media follow these steps: 1. Enter the app’s Settings 2. Click on the “Manage FAQs” button 3. Select the question you would like to add media to 4. When editing your answer click on the camera, video, or GIF icon 5. Add media from your library.
FSZA+FSZKA_CMYK_edited.jpg

Az akadálymentes lakáspályázatot a  Budapest Főváros Önkormányzat támogatásával és a Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZKA) segítségével valósítjuk meg. Bővebb információk >>>
 

bottom of page